Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA

arka.png

Aktualnie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” zajmuje się:

  • opieką nad dziećmi z rodzin będących w potrzebie umożliwiając im przebywanie w DDPD i korzystanie z dożywiania w formie 2 daniowych obiadów, podwieczorku, kolacji i wsparcia żywnościowego rodzin;
  • wyposażeniem dzieci w podręczniki i, zeszyty i przybory szkolne;
  • pomaganiem w nauce;
  • organizowaniem terapii psychologicznej, logopedycznej , prawej oraz profilaktykę z zagrożeń społecznych;
  • prowadzimy otwarty Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy „ ARKA” prowadząc szkolenia dla kandydatów do adopcji i rodzin zastępczych;
  • prowadzimy wypoczynek letni i zimowy dla dzieci;
  • prowadzimy poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne i prawne;
  • zakupujemy i organizujemy odzież i obuwie dla najbardziej potrzebujących;
  • prowadzimy dystrybucję żywności dla 530 osób w Olsztynie i terenie;
  • systematycznie remontujemy i modernizujemy użytkowany obiekt;

Rezultat współpracy: