DotNet Almost Embedded MySQL Server

mysql logo

Stworzyliśmy prosty wrapper do uruchamiania lokalnego serwera MySQL. Dzięku temu aplikacje mogą korzystać z zalet silnika MySQL a jednocześnie nie jest wymagana skomplikowana instalacja u klienta.

Biblioteka pobiera przenośny (portable) serwer MySQL korzystając z projektu  Uniform Server Project, szuka pierwszego wolnego portu, konfiguruje i uruchamia serwer. Dodatkowo posiada metody do wczytania zrzutu bazy (mysql dump) oraz tworzenia/usuwania baz i wykonywania zapytań. Jedyne co jest potrzebne to podanie ścieżki do folderu gdzie serwer może trzymać dane. Biblioteka korzysta z MySql.Data i DotNetZip.

Przykład użycia:

class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var assemblyLocation = System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().Location;
      var assemblyDirectory = Path.GetDirectoryName(assemblyLocation);
      if (assemblyDirectory == null)
      {
        Console.WriteLine("Cannot get assembly directory path");
        return;
      }
      var serverPath = Path.Combine(assemblyDirectory, "mysql");

      var mysqlServer = new MySqlServer(serverPath);
      mysqlServer.Start();
      Console.WriteLine("MySQL server started on port {0}", mysqlServer.GetPort());

      const string dbName = "simpletest1";
      mysqlServer.CreateDatabase(dbName);
      Console.WriteLine("Database {0} created", dbName);

      Console.WriteLine("Press any key to stop server\n");
      Console.ReadKey();
      mysqlServer.DropDatabase(dbName);
      Console.WriteLine("Database {0} dropped", dbName);

      mysqlServer.Stop();
      Console.WriteLine("MySQL server stopped");

      Console.WriteLine("Press any key to exit\n");
      Console.ReadKey();
    }
  }

Bibliotekę można pobrać na CodePlex: DotNet Almost Embedded MySQL Server.