Aplikacje dedykowane

CB107217 LoRes

Tworzymy także oprogramowanie działające w systemie Windows, wieloplatformowe lub aplikacje internetowe obsługiwane przez przeglądarkę, rozwiązujące problemy klientów. Może to być prosta aplikacja wczytująca ofertę kontrahenta z pliku PDF do bazy danych programu magazynowego, jak i duży program zarządzający całym magazynem. Każda firma jest inna i używa innego oprogramowania. Naszym głównym celem jest usprawnienie działania przez zintegrowanie istniejących rozwiązań używanych w tej firmie lub stworzenie nowego oprogramowania w całości dedykowanego zlecającej firmie.