PowRek

256 256 without background

PowRek jest aplikacją umożliwiającą łatwy pomiar powierzchni obiektów na podstawie zdjęcia. Wystarczy na zdjęciu oznaczyć dowolnymi figurami geometrycznymi powierzchnię mierzoną oraz zaznaczyć znany wymiar linią (oraz podać jej rzeczywistą długość) a aplikacja automatycznie obliczy mierzoną powierzchnię oraz wygeneruje plik raportu.

Aby uzyskać wysoką dokładność obliczeń, należy wczytywać wyłącznie zdjęcia, na których mierzona powierzchnia jest prostopadła do powierzchni zdjęcia oraz aparat nie wprowadził zniekształceń dystorsji (beczkowata-ujemna lub poduszkowata-dodatnia) w obszarze mierzonych obiektów oraz wymiarów wzorcowych.

Aplikacja powstał przy współpracy z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów w Olsztynie (wydział d/s zajęć pasa drogowego) oraz dzięki programowi BizSpark, dzięki któremu nasza firma ma dostęp do najnowszych narzędzi firmy Microsoft.

Funkcje:

 • Możliwość wczytywania zdjęć w formacie JPEG (jpg)
 • Wymiar wzorcowy (pionowy, poziomy lub oba) wprowadzany w postaci linii z określoną długością rzeczywistą
 • Obliczanie powierzchni obiektów będących figurami płaskimi: prostokąt, elipsa (koło to też elipsa), trójkąt, równoległobok, trapez oraz wielokąt (lub ich sumą)
 • Obliczanie powierzchni konstrukcji na podstawie wprowadzonych wymiarów (wymiary konstrukcji nie są obliczane ze zdjęcia)
 • Zapis dokumentacji w postaci pliku Word (RTF)
 • Powiększanie i pomniejszanie widoku zdjęcia w programie podczas oznaczania elementów (ułatwia dokładne oznaczenie zarówno bardzo dużych jak i bardzo małych elementów)
 • Zapisywanie i wczytywanie stanu aplikacji
 • Wykluczenie z obliczeń powierzchni znajdującej się wewnątrz jakiegoś elementu
 • Możliwość korekcji perspektywy zdjęcia
 • Historia (wstecz, ctrl+z)

 

Najnowszą wersję można pobrać z naszej strony: Formularz PowRek

Wymagania:

 • Windows 7/8/10/11 (32 bit lub 64 bit)
 • Microsoft .NET Framework min. 4.5.2 (instalowany automatycznie przez instalatora)
 • Microsoft Word lub LibreOffice Writer (do otwierania wygenerowanych dokumentów)
 • połączenie internetowe - w przypadku korzystania z automatycznych aktualizacji
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768

Rodzaje licencji:

 • testowa (na zdjęciach i dokumentach osadzone będą znaki wodne, nie może być stosowana w celach innych niz sprawdzanie możliwości programu): bezpłatnie
 • czasowa (licencja na użytkowanie aplikacji, wsparcie techniczne, bezpłatne aktualizacje):
  • roczna: 399* PLN
  • miesięczna: 39,9* PLN
  • dzienna: 3,99* PLN

* do cen należy doliczyć 23% podatku VAT

Istnieje możliwość dostosowania aplikacji dla klienta.

W przypadku problemów lub pytań prosimy o Kontakt.