Zdalna pomoc techniczna

CB102487 LoRes

Potrzebujesz pomocy? Masz problem z komputerem? Inny problem informatyczny wymagający pomocy? Możemy Ci pomóc!

Jeśli masz połączenie z Internetem, możemy pomóc już teraz!

Dzięki oprogramowaniu UltraVNC mamy możliwość pomocy bez przyjeżdzania do Klienta. Wystarczy się z nami skontaktować oraz pobrać przygotowany przez nas program abyśmy mogli przystąpić do pomocy. Proszę pobrać program i uruchomić go: CCS-POMOC.EXE (261 kB)

Po uruchomieniu należy wybrać jedną z dostęnych opcji po lewej stronie (kliknąć dwukrotnie).

W przypadku problemów z powyższą aplikacją, możemy połączyć się również przy pomocy join.me. Wystarczy pobrać aplikację, uruchomić i przekazać nam wygenerowany kod/link (3 bloki po 3 cyfry rozdzielone myślnikiem)