Produkty

PowRek

256 256 without background

PowRek jest aplikacją umożliwiającą łatwy pomiar powierzchni obiektów na podstawie zdjęcia. Wystarczy na zdjęciu oznaczyć dowolnymi figurami geometrycznymi powierzchnię mierzoną oraz zaznaczyć znany wymiar linią (oraz podać jej rzeczywistą długość) a aplikacja automatycznie obliczy mierzoną powierzchnię oraz wygeneruje plik raportu.

Czytaj więcej >>